En julkrubba.
Foto: Jeff Weese

Julafton/Julnatten

Samling

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen.

Kärlekens Gud,
som låter denna heliga natt
upplysas av det sanna ljuset,
hjälp oss, som vandrar i mörkret,
att se ljuset från din Sons krubba
och tillsammans med änglarna
bära bud om fred på jorden
för Jesu Kristi skull.
Amen

Psalm

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel SvPs 114 (Stilla natt).

Gammaltestamentlig läsning 
Jesaja 9:2-7

Epistelläsning  
Hebreerbrevet 1:1-6

Evangelium
Lukasevangeliet 2:1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” 

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem. 

Betraktelse

Tänk dig att du följer med herdarna till stallet. Vad ser du? Vad hör du? Stanna till i tanken där vid krubban en stund, hos Josef, Maria och den nyfödde Jesus.

Just nu kan vi inte fira gudstjänst i kyrkan med varandra som vi brukar, men snart kommer en tid då vi får göra det igen. Herdarna var långt från templet, men det var de som fick höra det glada budskapet först. Oavsett var vi är, söker Gud upp oss.

Förbön

Gud, vi ber till dig
för det folk som vandrar i mörkret,
för de fångna och förföljda,
de brödlösa och hemlösa,
de bombhotade och lemlästade,
dem som är sjuka till kropp och själ,
de ensamma och bortglömda.

Ge bröd och fred,
ge rättvisa och frihet i världen
genom alla som arbetar för en mänskligare framtid,
dem som fattar avgörande beslut,
dem som bygger broar och hus,
dem som gör död jord levande och fruktbar,
dem som vårdar och botar,
dem som forskar och undervisar.

Ge oss alla ditt ord
genom din kyrka den välsignade
som ett dagligt bröd,
en kraft som tvingar till handling i kärlek,
ett ljus på vägen från krubban till korset,
genom dödsskuggans dal
till vårt hem hos dig.

Genom samme Jesus Kristus, din Son, vår Herre.
Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn.
Amen.

Psalm  

En psalm kan sjungas, t.ex. SvPs 116 (Nu tändas tusen juleljus).