Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Helgsmålsbön

Nu ringer klockorna in helgen - välkommen att lyssna till helgsmålsbön med Svenska kyrkan i Boden!

Lördag 5 oktober

Sextonde söndagen efter trefaldighet - ”Döden och livet”

Helgsmålsbön från Mariakyrkan, Sävast, med Mikael Dapefrid, Niklas Thornéus och Annika Berglund. 

Lördag 28 september

Den helige Mikaels dag - ”Änglarna”

Helgsmålsbön från Överluleå kyrka med Charlotte Unée och Lena Stenlund. 

Lördag 21 september

Fjortonde söndagen efter trefaldighet - ”Enheten i Kristus”

Helgsmålsbön från Överluleå kyrka med Anna Grenholm och Lena Stenlund. 

Lördag 14 september

Trettonde söndagen efter trefaldighet - ”Medmänniskan”

Helgsmålsbön från Överluleå kyrka med Lennart Åström och Lena Stenlund.

Lördag 7 september

Tolfte söndagen efter trefaldighet - ”Friheten i Kristus”

Helgsmålsbön från Överluleå kyrka med Hans Johansson och Lena Stenlund.

Lördag 31 augusti

Elfte söndagen efter trefaldighet - ”Tro och liv”

Helgsmålsbön från Överluleå kyrka med Lennart Åström och Lena Stenlund.