Gudstjänst projektor

Fyll i formuläret för att skicka information om gudstjänstens upplägg

Klockringning

Skatten

Kom och se

Läsning av Gammaltestamentliga texten

Läsning av Episteltexten

Läsning av Evangelietexten

Predikan

Apostoliska trosbekännelsen

Bön om förlåtelse eller överlåtelsebön:

Kyrkans förbön och bön över bönekorgen

Herrens bön

Välsignelsen

Postludium

Vad händer i veckan?

Sändningsord