Gudstjänst med nattvard projektor

Klockringning och välkomnande

Skatten

Kom och se

Läsning av Gammaltestamentliga texten

Läsning av Episteltexten

Läsning av Evangelietexten

Predikan

Apostoliska trosbekännelsen

Bön om förlåtelse

Förlåtelseord

Tackbön

Lovsägelsen

Prefationen

Helig

Nattvardsbönen

Herrens bön

Brödsbrytelsen

O Guds Lamm

Tackbön, kyrkans förbön och bön över bönekorgen

Välsignelsen

Postludium

Vad händer i veckan?

Sändningsord