Gudstjänst med gamla handboken

Gudstjänst 19 februari

Reformationsdagen

Denna dag friades det högmässa med nattvard enligt 1942 års kyrkohandbok och 1937 års psalmbok. På bildens syns kyrkobetjäningen, från vänster kyrkvärd Elisabeth Sannerman, präst Ivar Sundström, för dagen klädd i kaftan och predikokappa, kyrkvärd Vivianne Bergdahl, Kantor Kjell Lindström. Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe som gav tillfälle till samtal med många tankar om gudstjänsterna förr och nu.