Föreningsprotokoll

Från årsmöten, föreningsmöten och styrelsen

Om du är intresserad av att läsa våra föreningsprotokoll försöker vi ha dem tillgängliga på plats i Rörvikskyrkan.

Vi jobbar i Rörvikskyrkan