En kvinna sitter i soffan med en läsplatta i knät. I förgrunden står en amaryllis och ett tänt ljus.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Fira jul - där du är

Julen 2020 kommer att bli annorlunda i stora delar av världen. På många håll kan vi inte mötas i kyrkorna. Här följer ordningar för att fira gudstjänst hemma, som ett komplement till de gudstjänster som sänds via radio, TV och på internet.

Rummet

Många av de saker vi brukar göra tillsammans i kyrkan kan göras i litet format hemma. Du kan till exempel inreda ett litet altarbord som får följa de olika dagarna. Julkrubban gör berättelsen närvarande och gör det möjligt att följa skeendet. På altarbordet kan också ett ljus och en julblomma ha sin plats.

Tiden

Fira gärna på samma tid som församlingen brukar fira gudstjänst. Då kan du fira i vetskap om att andra också firar gudstjänst enligt ordningen i häftet.

Psalmer, bibeltexter och böner

I ordningen finns förslag på psalmer. Det går naturligtvis att sjunga andra (eller fler) psalmer. Om du inte har en psalmbok hemma kan du be din församling om att få låna en.
Om du inte har en Bibel hemma så kan du hitta hela Bibeln på www.bibeln.se. Bibeln finns också i olika appformat för smarta telefoner.

Bönerna är hämtade ur någon av Svenska kyrkans gudstjänstböcker eller är nyskrivna. Lägg frimodigt till egen bön där hjärtat och Anden vill.

Närbild på en liten flicka som tittar på några figurer i en julkrubba

Fira julandakt med barn

Oavsett om vi kan fira jul i kyrkan eller inte så kan vi fira julens gudstjänster hemma. Med hjälp av olika bilder och symbolhandlingar kan vi göra julens berättelse levande för både barn och vuxna. Här har vi några exempel på hur man kan följa julens händelser dag för dag.