Foto: Annika Berglund

Festgudstjänst - vi vill säga tack!

Söndag 13 oktober kl 10 i Mariakyrkan

Medverkande:

Kören Sävast Singers under ledning av Niklas Thornéus

Mandakören under ledning av Göran Lindgren

Mariakyrkans arbetslag