Meny

Dop, vigsel och begravning i tider av corona

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden.

Dela glädje och sorg även i svåra tider

I svåra tider behöver vi också få fira och vara glada. Vi kan genomföra dop och par kan gifta sig, men vi behöver anpassa högtiderna så att det kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

Detsamma gäller när en anhörig har dött och vi vill ta avsked och sörja tillsammans. 

I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. Svenska kyrkan hjälper dig att finna formerna för hur vi kan göra i denna speciella situation.

Dopet eller vigseln behöver inte skjutas upp. Detsamma gäller begravningen. Om en minnessamling äger rum senare kan man vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen.

Vi hjälper dig att hitta alternativ

Om du planerar för en högtid, kontakta oss i Svenska kyrkan Boden för att få hjälp att anpassa dina planer efter de regler och rekommendationer som gäller.