Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdar

Inom Svenska kyrkan i Boden finns det fem begravningsplatser.

Lundagårds kyrkogård i Boden.
Bild: Andreas Nygren

Lundagård

Lundagårds kyrkogård eller som den tidigare kallades Nya kyrkogården. Den invigdes 6 februari 1887 och utökades 1913 med Lundagårdskapellet. Klockstapeln som finns på Lundagård restes 1987. På denna kyrkogård finns det kistgravar, urngravar samt en minneslund. På Lundagård finns det inte möjlighet att öppna några nya kistgravar utan bara att ta över en återlämnad kistgrav.

Hitta hit:

Skogskyrkogården i Boden.
Bild: Andreas Nygren

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården och Skogskapellet ligger i Södra Svartbyn och togs i bruk 26 augusti 1978. Kyrkogården är invigd till en kristen gravplats, men inte kapellet. I Skogskapellet finns möjlighet till borgerliga begravningar eller till begravningar i annan religiös ordning. På Skogskyrkogården finns det plats för kistgravar, urnor samt en minneslund. Det finns även en muslimsk begravningsplats.

Hitta hit:

Askgravlunden vid Överluleå kyrka upplyst i vintermörkret.
Bild: Camilla Arvidsson

Gamla kyrkogården, Columbariet och Askgravlunden

Gamla kyrkogården ligger vid Överluleå kyrka och invigdes samma dag som kyrkan. Detta skedde 17 juli 1831. Gravkapellet invigdes 28 juli 1929. På Gamla kyrkogården sker inga nyöppningar av gravar.

Inne i Överluleå kyrka finns det ett columbarium, en gravkammare med urngravar, där det finns möjlighet att placera urnor. Urnorna placeras i fack som sedan stängs igen med ett lock av sten. Columbariet är öppet måndag-fredag kl 9-15, på torsdagar även kl 15-18.

Sedan sommaren 2014 finns det även en askgravlund här med möjlighet att begrava askor. Här gravsätter man askor utan bestämd gravplats och utan gravrätt. Utsmyckning och ljuständning får ske på bestämda platser. Efter gravsättning placeras en skylt med namn och levnadsår på en av de tre stora minnesstenarna som är placerade där.

Hitta hit:

Sommarvy över Gunnarsbyns kyrkogård med utsikt mot Råneälven.
Bild: Camilla Arvidsson

Gunnarsbyns kyrkogård

Begravningsplatsen invigdes 1904 och gravkapellet uppfördes det följande året. Här finns det möjlighet till kistgravar, urngravar samt en minneslund.

Hitta hit:

Edefors kyrkogård
Edefors kyrkogård Bild: Camilla Arvidsson

Edefors kyrkogård

Här finns det möjlighet till kistgravar, urngravar samt en minneslund.

Hitta hit: 

Vi arbetar på kyrkogårdarna

Stefan  Granström

Stefan Granström

Svenska kyrkan i Boden

Kyrkvaktmästare, Edefors församling, Kyrkogårdsvaktmästare

Jörgen Jönsson

Jörgen Jönsson

Svenska kyrkan i Boden

Kyrkvaktmästare, Kyrkogårdsvaktmästare, Edefors församling

Andreas Nygren

Andreas Nygren

Svenska kyrkan i Boden

Kyrkogårdsvaktmästare, Skogskyrkogården

Lennart Ridderström

Lennart Ridderström

Svenska kyrkan i Boden

Kyrkogårdsvaktmästare, Lundagårds kyrkogård

Daniel Sveder

Daniel Sveder

Svenska kyrkan i Boden

Kyrkogårdsvaktmästare, Lundagårds kyrkogård

Ingvar Öberg

Ingvar Öberg

Svenska kyrkan i Boden

Kyrkogårdsvaktmästare, Skogskyrkogården

Svante Öberg

Svante Öberg

Svenska kyrkan i Boden

Kyrkvaktmästare, Kyrkogårdsvaktmästare, Gunnarsbyns församling