Foto: Alex Giacomini /Ikon

Bloggtips

Svenska kyrkan har en bloggportal, där aktiva inom kyrkan bloggar om olika ämnen. Kolla in om det är någon du vill följa!

Här hittar du alla bloggar under Svenska kyrkans bloggportal.

Exempel på bloggar från Svenska kyrkan:

  • Act Svenska kyrkan. Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. Tillsammans för vi en kamp för liv.
  • Biskop Åke Bonnier. Biskop i Svenska kyrkan - Skara stift.
  • Centrum för religionsdialog i Stockholms stift. I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans.
  • Ekumenikbloggen. Svenska kyrkan samtalar och samarbetar med andra kyrkor och med företrädare för andra religioner både i Sverige och utomlands. Här delar medarbetare med sig av intryck och lärdomar från möten i världen.
  • Hållbara tankar. Henrik Grape tipsar om aktuella händelser, informerar och kommenterar Svenska kyrkans arbete med miljö och hållbar utveckling.
  • I någon annans vardag. En blogg om utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan.