BIS

Boden Integration och Samverkan

Boden Integration och Samverkan är ett gemensamt projekt mellan Svenska kyrkan, BodenBo och Bodens Kommun. Rörvikskyrkan är en naturlig del av detta genom vår del av Bodens pastorat och genom att vår diakon Rickard är mycket involverad i projektet.

Vi jobbar i Rörvikskyrkan