Foto: Samuel Folkesten

Bibelsamtal på persiska

Coronarestriktioner och Rörvikskyrkan

  • Vi sänder nu våra gudstjänster och andra andakter live på live.rorvikskyrkan.se 
  • Vi försöker även ställa om många av våra verksamheter till digitala format, för information om detta hänvisar vi till kalendern.
  • I övrigt pausar vi våra fysiska verksamheter medan mötesrestriktionerna är 8 personer.

Vi samlas för att läsa ur bibeln och samtala om dess innebörd. Samtal på persiska.

 

Temat just nu är Matteusevangeliet.

 

Samtalet görs i samarbete med SENSUS.

Vi jobbar i Rörvikskyrkan