Händer som håller i en Bibel.
Foto: Magnus Aronson

Bibelsamtal och veckomässa

I samband med att vi firar veckomässa i Mikaelskyrkan är du välkommen till samtal kring bibeltexterna som kommer att tas upp i gudstjänsten. 

En-två onsdagar i månaden firar vi veckomässa i Mikaelskyrkan. Efter dessa gudstjänster bjuder vi in till ett bibelsamtal där vi tillsammans läser och samtalar kring bibeltexterna som hör till gudstjänsten. 

Kl 19.00 Veckomässa 

Kl 19.30 Bibelsamtal