Händer som håller i en Bibel.
Foto: Magnus Aronson

Bibelsamtal och vardagsmässa

I samband med att vi firar vardagsmässa i Mikaelskyrkan är du välkommen till samtal kring bibeltexterna som kommer att tas upp i gudstjänsten. 

En-två onsdagar i månaden firar vi Vardagsmässa i Mikaelskyrkan. Efter dessa gudstjänster bjuder vi in till ett bibelsamtal där vi tillsammans läser och samtalar kring bibeltexterna som hör till gudstjänsten. 

Kl 19.00 Vardagsmässa med Anders Stenman, Andreas Printz. 

Kl 19.30 Bibelsamtal under ledning av Anders Stenman.

För mer information kontakta Anders Stenman, 0921-775 24.

 

Vardagsmässa i Mikaelskyrkan - våren 2022

26 januari

23 februari

9 mars

6 april

4 maj