Grönskande knoppar på en kvist.
Foto: Matthias Cooper /Pexels

Begravning i coronatider

Med anledning av Coronaviruset står vi just nu i en osäkerhet där vi inte vet hur den närmaste framtiden blir. För dig som förlorat en anhörig kan det kännas svårt att planera en begravning. Vi vill emellertid uppmuntra dig att ändå genomföra begravningen - och inte skjuta upp den.

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och starten för sorgebearbetningen. 

Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med - vilket är fullt förståeligt. Men med tanke på att dagens begränsningar förmodligen kommer att kvarstå under en längre tid, vill församlingarna och kyrkogårdsförvaltningen i Boden ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen. 

Hur kan begravningen då genomföras?

  • En begravning kan ske också med bara de närmaste anhöriga närvarande. Kanske har ni möjlighet att dela stunden, med dem som inte kan vara med, genom era digitala kanaler? Observera att församlingen inte har möjlighet att ställa upp med teknik.
  • Det kan vara möjligt att ha en mindre begravning nu, och sedan en minnesstund eller minnesgudstjänst med fler närvarande längre fram i tiden . 
  • Vi är öppna för möjligheten att hålla begravningar utomhus. Det är visserligen fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendation för antal medverkande som gäller, men kanske finns det äldre personer som skulle känna sig tryggare med att närvara på en mindre begravning om den ägde rum utomhus?

Ta gärna kontakt med församlingsexpeditionen (kontaktuppgifter nedan) och prata igenom era tankar och funderingar. Tillsammans kan vi säkert finna en lösning som fungerar för er.

VÅRA FÖRSAMLINGSEXPEDITIONER

Församlingsexpeditionen - City

Öppettider: Helgfri måndag-fredag 10-12, 13-15 
I juli är expeditionen endast öppen 10-12 på fredagar.
Fredag efter Kristi himmelsfärds dag är det stängt.
Telefon: 0921-77 500
Adress: Församlingsgården, Strandplan 25, 961 34 Boden
E-post: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen - Gunnarsbyn

Telefon: 0924-527 70
E-post: gunnarsbyns.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen - Edefors

Öppettider: Helgfri måndag, onsdag och fredag 8-12
Telefon: 0928-108 50
Adress: Edeforsvägen 72, 960 24 Harads
E-post: edefors.forsamling@svenskakyrkan.se

Blommor på begravningskista.

Begravning

Har du mist en nära anhörig? Här finns information om hur du ordnar med begravning i Bodens kyrkor och gravkapell.