Första ljus advent.
Foto: Sven-Erik Falk

Adventsgudstjänst 28/11-2021

för små och stora!

Välkommen till en Gudstjänst för små och stora med barnbibelutdelning, barnkör och traditionsenliga psalmer. Vi startar som vi brukar klockan 10.00. Efter gudstjänsten har vi förstärkt fika med korv och glass.