Foto: Simon Joelsson

Bli konfirmand

Konfirmandtiden är en unik möjlighet att få veta vad det innebär att vara döpt – både för dig som är det och dig som kanske vill bli.

Läs mer om konfirmandtiden 2019-2020 här.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat samtal, gudstjänster, läger, lek och allvar möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.

Det handlar om frågor om livet och tron – som vem Jesus är, vad Bibeln har med oss att göra, vad som är rätt och fel, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst i augusti.

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet – att säga "det var en bra idé att jag döptes". För den som inte är döpt kan konfirmandtiden bli ett sätt ta reda på om man vill det. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

 

Årskurs åtta

Bodarne pastorat bjuder in alla i årskurs åtta till konfirmandtiden. De som är medlemmar i Svenska kyrkan eller Svenska Kyrkans Unga får en inbjudan i brevlådan. Samma information kan du hämta på den här hemsidan.

Foto: Liv Olsson

Gymnasiekonfirmation, vuxenkonfirmation

Det är aldrig för sent att konfirmera sig.

Om du vill veta mer om kristen tro eller bli konfirmerad, men passerat den ålder som vi aktivt bjuder in – ta kontakt med oss så försöker vi lösa det.