Foto: Pixabay

FaSoLaTi-kören, åk 4-6

För dig som tycker det är roligt med sång och musik!

Onsdagar kl 14.00-15.30 i Kyrkans Hus (med uppehåll på skolloven).

Välkommen nya och ”gamla” sångare att sjunga i kör!

Barnen på friskolan Boken och Storkskolan hämtas och får mellanmål i Kyrkans Hus. DoReMi-kören och FaSoLaTi-kören sjunger först tillsammans och sedan fortsätter FaSoLaTi-kören med lite egna sånger. Efteråt följer vi de barn som ska tillbaks till skolorna.

Under året sjunger vi på några gudstjänster och höjdpunkten under höstterminen är luciatåget. Sen brukar vi sjunga på julmarknaden i Blentarp och vårterminen avslutas med en Musik i försommarkväll.

Anmälan görs till barnledare Birgit Hansson.