Foto: Pixabay

DoReMi-kören, åk 1-3

Kom och sjung med oss!

DoReMi-kören är för tillfälligt pausad.

Onsdagar kl 14.00-15.00 i Kyrkans Hus (med uppehåll på skolloven).

Välkommen nya och ”gamla” barn att sjunga i kör!

Barnen på friskolan Boken och Storkskolan hämtas och får mellanmål i Kyrkans Hus. Därefter sjunger vi tillsammans med körbarnen. Efteråt följer vi de barn som ska tillbaks skolorna.

Anmälan görs till  barnledare Birgit Hansson.