Prästen Olof Olsson står utomhus och håller gudstjänst med en bibel i handen.
Foto: Marie Olsson

Bland nunnor, hemlösa och ovana kyrkobesökare

Olof Olsson är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Rom, en församling med stort diakonalt fokus och brett ekumeniskt samarbete. Under pandemin har Olof och hans medarbetare ställt om till en stor digital närvaro.

Olof Olsson har tillsammans med sin fru Marie varit utsänd i flera utlandskyrkor. Bland annat har de arbetat I Florida, Thailand och Brasilien. Sedan ett år befinner de sig i Rom, som i likhet med de flesta utlandskyrkor behövt ställa om arbetet under den rådande pandemin. 

– Vi har behövt bli uppfinningsrika och hitta nya sätt att arbeta på, berättar Olof. Över en natt blev det lockdown och vi satt instängda. Vi har fått lära oss att arbeta allt mer digitalt.

Ringde till alla församlingsbor

En av de första sakerna de gjorde när pandemin slog till, var att ringa runt till alla församlingsbor som de visste behövde extra stöd. Det har hunnit blivit många samtal på telefon och via Zoom. Det var inte bara ensamma, äldre eller sjuka personer som behövde deras stöd. Även trångbodda barnfamiljer, som kanske saknade en balkong och inte kunde ta sig ut med barnen, behövde få prata av sig och dela lite av all oro och frustration. 

Idag har de nästan alla sina verksamheter tillgängliga digitalt; andakter, gudstjänster, bokcirklar, möten, barngrupper, öppet hus via Zoom samt mötesplatser för samtal. 

– Det har varit väldigt uppskattat att vi genom detta även har kunnat nå en stor del av församlingen som annars inte haft möjlighet att komma till Rom och vår verksamhet här. 

Digital julbasar

Just nu varvar de fysiska gudstjänster med digitala. Då de kan mötas blir det i församlingens trädgård, strax utanför Roms centrum. Till dessa gudstjänster tar de emot ett fåtal besökare åt gången. Alla vigslar har ställts in, liksom den stora julbasaren. 

– Men istället har vi genomfört en digital julbasar, där man kunnat beställa varor. Vi har även haft en mini-julbasar under en månads tid, för bara några få besökare i taget, som fått boka in sig. Detta har medfört mer jobb, men har även varit oerhört givande. Man hinner tala mer med varandra, dricka glögg och äta en smörgås ihop.

De har genom detta lyckas samla in lika mycket pengar som deras vanliga julbasar brukar dra in, vilket de glädjer sig mycket över. Julbasaren är som för de flesta utlandskyrkor en viktig inkomstkälla för församlingens verksamhet och i tider av neddragning och större behov av insamlade medel, är varje euro viktig, menar han. 

Olof Olsson, kyrkohere i Svenka kyrkan i Rom, håller en oblat i ena handen. Foto: Marie Olsson

Möter svenskar som är ovana vid kyrkan

Olof berättar hur mycket utlandskyrkas arbetsmetod betyder för honom.

– Det handlar om en öppenhet och tillgänglighet, där vi genom vårt sätt att finnas till för alla, även möter de svenskar som vanligtvis inte söker sig till kyrkan. Det är väldigt spännande. Vi behöver tänka på ett annat sätt än hemma. Det ska vara enkelt att ta sig hit och utifrån det bygger man ett förtroende. För mig och Marie är detta ett väldigt stimulerande sätt att arbeta på.

Ekumeniskt samarbete

Det bor cirka 20 000 svenskar i Italien. Församlingens bas ligger i Rom med filialer i Milano och Turin. Utöver denna grupp kommer en stor del svenska turister till Italien varje år. 

– På Lukasgården, där vi även bor, har vi mycket av vår vardagsverksamhet. Här firar vi midsommaraftnar och jular, här vigs par och här döps barn. Här har vi samtal, möten och öppet hus. 

Församlingens kyrka däremot, när det inte är pandemi, ligger i Birgittasystrarnas kloster på Piazza Farnese 96, I centrala Rom. Där firas alla gudstjänster och torsdagsmässor sedan snart femtio år. 

– Det är ett unikt och ett otroligt viktigt ekumeniskt samarbete. Det är för att Sankta Birgitta var svensk, som man erbjöd denna möjlighet.

Sankta Birgitta är ett mycket viktigt helgon inom den katolska kyrkan. Om två år, 2022, ska samarbetet mellan Svenska kyrkan och Birgittasystrarna fira femtio år, och festligheterna förbereds redan nu. 

– Det är fantastiskt roligt att få arbeta i Rom, med hela denna ekumeniska mångfald och Vatikanen påtagligt närvarande. Man har över huvud taget ett väldigt ekumenisk tänkande och vi blir inbjudna till olika sammanhang. 

Svenska kyrkan har även ett nära samarbete med Churches Together in Rome, för de engelskspråkiga och internationella kyrkorna. I detta nätverk bedrivs både ett stort diakonalt arbete, insamlingar och manifestationer i olika frågor. 

Viktigt diakonalt arbete

Mycket av Svenska kyrkan i Roms fokus läggs på det diakonala arbetet. De har haft en hel del flyktingar som fått avslag i Sverige och kommit tillbaka till Rom, även om det också minskat kraftigt under corona. Främst afghaner, men även andra, något som främst Olofs företrädare arbetat mycket med. De har även en del svenska uteliggare som Olof regelbundet besöker. Han arbetar nära både socialtjänsten och polisen och försöker hjälpa denna utsatta grupp så bra som möjligt. 

– De kommer vanligtvis inte till kyrkan, utan för den målgruppen har vi i regel en mer uppsökande verksamhet. I Rom finns det både akutboende och soppkök som drivs av lokala kyrkor och som är en stor resurs i detta arbete. 

Församlingen har även ett stort diakonalt arbete av det mer traditionella slaget, av att stötta ensamma, sjuka, gamla och även fängslade svenskar i landet. Han kan se att kyrkans närvaro gör skillnad, särskilt under pandemin har de fått ett oerhört stort gensvar. 

– Det blir väldigt tydligt på de sociala plattformarna att det betyder mycket, att veta att vi finns och är tillgängliga för alla. Att få vara en del av denna gemenskap ger både trygghet och mening för många. 

Olof och Marie är måna om att ha kontakt med alla som behöver. Det ser att ett mejl, eller samtal kan betyda väldigt mycket. 

– Det är inte bara jag och Marie som håller kontakter med olika församlingsmedlemmar. Det är även kyrkorådet och andra frivilliga. Det finns en stor omsorg om varandra i församlingen som är väldigt fin.

Anne Casparsson

Olof Olsson, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Rom, leder gudstjänst på en grusplan utomhus, med italienskt landskap i bakgrunden.
Foto: Marie Olsson