Foto: Lennart Pettersson

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen med mål att besöka Auschwitz sommaren 2022.

I Bjursås träffas en grupp ungdomar för att lära sig mer om förintelsen och ojämlikhet i samhället idag. 
Förhoppningen var att gruppen skulle besöka Auschwitz under sommaren 2021 men på grund av pandemi gick detta inte att genomföra. Gruppen siktar nu istället på en resa sommaren 2022.

Under sommaren 2021 cyklade prästen Lennart Pettersson och sonen Kalle från Bjursås till Auschwitz för att samla in pengar till den kommande resan, över 40.000 kr har samlats in och varje litet bidrag är välkommet!

Syftet med gruppen är att lära sig om förintelsen men också om förtryck som sker idag i vår absoluta närhet. Att reflektera över vad som händer när demokratins värden bryts ner och ersätts av hatets och våldets ideologi. Genom att betrakta sprickorna i vårt förflutna hoppas vi kunna skapa en hel framtid.

Ungdommarna samlar på olika vis in pengar till resan och den som vill är välkommen att skänka en slant via swish 123 38 88 468 eller köpa Sågmyra kyrkkaffe som finns till försälning på församlingsexpeditionen där intäkterna går till resan 50 kr/paket.

Delar av gruppen har gjort en Insamlingskonsert som publicerades på Förintelsens minnesdag 27/1