Meny

Samtalsgrupp

Stöd i sorgen

När man förlorar en nära anhörig kan det kännas som om man tappar fotfästet i tillvaron. Man kan känna sig ensam och utlämnad åt sin sorg. Vi reagerar olika när vi drabbas. men de flesta känner ett behov av att dela sorgen med någon, att få tala om känslor och tankar. Att möta andra i samma situation, möta någon som inifrån egen upplevelse känner igen det man går och bär på  kan då vara bra. Erfarenheter berättar att det för många har varit ett värdefullt stöd att under en tid delta i en samtalsgrupp.

Inför varje gruppstart skickas inbjudan ut till dem inom församlingen, som vi känner till, som mist en närstående under senaste året/halvåret. Gruppen är öppen för församlingsbor som haft sin närstående på annan ort. Av varsamhet om varandra avges tystnadslöfte inom gruppen, det som sägs i rummet stannar där.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor eller behöver prata!
Kyrkoherde 023-515 50