Bibelutdelning till församlingens 6-åringar

Söndag 9 oktober kl 11.00 i Familjegudstjänsten i Bjursås kyrka och söndag 16 oktober kl 11.00 i Familjegudstjänsten i Sågmyra kyrka. Välkomna!

Svenska kyrkan Bjursås församling och Bjursås Missionsförsamling överlämnar biblar till församlingens 6-åringar.
En inbjudan skickas till de barn som är medlemmar i Bjursås församling. Har du inte fått någon inbjudan men har en 6-åring som vill hämta en bibel något av ovanstående datum kontakta då församlingsexpeditionen 023-6692360 / bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se