Kyrktaxi

För dig som är rörelsehindrad eller inte har möjlighet att ta dig till kyrkan med bil, cykel eller gång erbjuder vi gratis kyrktaxi. Kyrktaxi kan beställas till alla gudstjänster och verksamheter som församlingen anordnar. Ring dagen före och beställ kyrktaxi på tfn 042-120200