Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Björn Åkerhage, kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Paris

Församlingen i Paris är Svenska kyrkans äldsta utlandsförsamling. "Verksamheten här är ganska traditionell – ungefär som hemma. Vi är inte en turistkyrka på samma sätt som många andra utlandsförsamlingar", säger Björn Åkerhage.

Björn har jobbat sju månader som kyrkomusiker i Paris. Han beskriver målgruppen som fast boende, korttidsbesökare och au-pairer men det är även en del grupper, inte minst svenska körer, som kommer på besök.

– Jag leder församlingens fyra körer, ordnar med konserter och körbesök och spelar på alla gudstjänster och förrättningar.

Viktigt för svenska föräldrar att döpa sina barn här

Till församlingen kommer många som vill få välsignelse över ingånget äktenskap (kyrkan har inte vigselrätt i Frankrike) eller förnya sina löften. Även dopen är många.

– Vi märker att många fransk-svenska familjer väljer att döpa sina barn i hos oss och att det verkar vara viktigt för den svenska föräldern att knyta detta band till Sverige.

Julbasar, Lucia och grillkvällar

I år blir det också en ”stor” konfirmandgrupp med nio konfirmander. Björn kommer att ha hand om den tillsammans med kyrkoherden Tanja. Gruppen kommer bland annat att åka på läger till Berlin tillsammans med grupperna från de svenska församlingarna i Bryssel och London.

Kyrkan ordnar också många olika event under året där alla anställda får rycka in och göra det som behövs. Det ordnas med kräftskiva, julbasar, lucia, grillkvällar och mycket mer. I kyrkan jobbar nio personer, varav fyra utsända.

Stort intresse för språk och kultur

Björn började jobba redan som 16-åring efter ett par orgelspelarkurser på Hjo folkhögskola. Därefter har han pluggat språk och gått på musikhögskolan, men hela tiden jobbat som kyrkomusiker.

Orsaken till att det blev utlandskyrkan grundar sig i ett stort intresse för kultur och språk. Utmaningen i Paris, som Björn ser det, är att tänka över och kanske förändra en del rutiner och arbetssätt.

– Mycket här görs som det alltid har gjorts, en del fungerar bra medan annat behöver ses över. Vi försöker tänka nytt, förbättra och vidga målgruppen. Vi står inför en föryngrings- och förnyelsefas i församlingen.

Pia Strand Runsten