Foto: IKON

Kalender

Gudstjänster i vår församling

När gudstjänsterna är kl. 11 är det alltid kyrkkaffe.

Söndag 31 juli, Kristi förklarings dag 

11.00 Friluftsgudstjänst på Kyrkberget, avskedspredikan Åke Eldberg

Helgens rubrik: Jesus förhärligad

Lördag 6 augusti

18.00 Helgsmål, Gamla Kyrkan

Söndag 7 augusti, 8 e. tref. 

18.00 Musikgudstjänst, Björkviks kyrka

Helgens rubrik: Andlig klarsyn

Lördag 13 augusti

18:00 Helgsmål, Gamla kyrkan

Söndag 14 augusti, 9 e. tref.

11.00 Gudstjänst, Björkviks kyrka

Helgens rubrik: Goda förvaltare

Söndag 21 augusti, 10 e. tref.

18:00 Musikgudstjänst, Björkviks kyrka

Helgens rubrik: Nådens gåvor

(litet välkomnande av ny kyrkoherde Tomas Holdar)

Söndagen 28 augusti, 11 e. tref.

11.00 Högmässa, Björkviks kyrka

Helgens rubrik: Tro och liv

Söndagen 4 september, 12 e. tref.

16:00, OBS tiden!, Gudstjänst, Björkviks kyrka

Inskrivning av årets konfirmander

Helgens rubrik: Friheten i Kristus