VI STÄLLER OM

Omsorgsläget fortsätter tills vidare eller annat meddelas.

Björklinge, Skuttunge, Viksta pastorat fortsätter med omsorgsläge om varandra och för att begränsa smitta av Covid -19.

Nedan gäller tills vidare eller annat meddelas. Aktuell information finns på vår hemsida och Facebook Svenska Kyrkan i Björklinge Skuttunge och Viksta!

 • Gudstjänstfirandet sker med anpassningar: vi samlas max 50 personer, varannan kyrkbänk är avstängd och vi sitter glest i bänkarna. Vid nattvardsfirandet är vi noga med avstånd och hygien. Var och en med symptom, även milda, avstår att närvara vid gudstjänster tillsvidare.
 • Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster fortsätter.
 • Öppna förskolan träffas inomhus, med anpassningar. Läs mer här.
 • Tisdagar håller alla kyrkor öppet, kl. 12-14 i Björklinge & Skuttunge, kl. 11-15 i Viksta. Kyrkorna är bemannade och musik spelas.
 • Körverksamheten återupptas med anpassningar.
 • Viss ordinarie gruppverksamhet samt servering i samband med gudstjänster är inställd. Om servering sker är det på ett säkert sätt.

Vi tar del av och följer Folkhälsomyndighetens information och de rekommendationer som finns på www.krisinformation.se

Rädsla och oro är en naturlig reaktion vid kriser och katastrofer. I grunden är det positiva reaktioner som hjälper oss att vara försiktiga vid svåra händelser som det nu pågående coronautbrottet. Oron kan kännas övermäktig att hantera men det är inte nåt fel på dig om oron kommer!

Några handfasta råd:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Använd handsprit vid behov.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindrar du smittspridning i din omgivning.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
 • Undvik så långt det är möjligt närkontakt med sjuka människor.
 • Fortsätt göra sånt du mår bra av. Behåll rutiner eller skapa nya som passar situationen. Det signalerar lugn och trygghet till kroppen.
 • Aktivera dig fysiskt.
 • Var källkritisk! Välj ut en eller ett par betrodda mediakällor som du följer. Begränsa tiden som du följer nyheter och sociala medier för att uppdatera dig. Försök att inte uppslukas av nyhetsrapportering eller samtal om det som nu sker i samhället! Undvik att uppdatera dig kring nyheter sent på kvällen innan du ska sova.
 • Var inte ensam med dina tankar, tala med någon om din oro och dina känslor. Umgås med de som du känner dig trygg med.
 • Försök undvika att tänka i ”svart eller vitt”.