Sommarvatten avstängt

Vattnet avstängt för säsongen på våra kyrkogårdar

Vatten till vaser...
finns att hämta vid vaktmästeriet (i Viksta vid handfat, offentliga toaletten).

Sommarvatten släpps på igen när tjälen gått ur jorden och vattenledningar är tinade.

Hälsningar från kyrkvaktmästarna