Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Miniorer och Juniorer

Måndagar och tisdagar i Björklinge församlingshem och torsdagar i Skuttunge missionshus för dig i åk 1-5.

Galaxen åk 1-5

Måndagar 15.00-16.45 i Björklinge församlingshem.
Barnen hämtas vid skolan 14.45.

Himlakören åk 1-3

Tisdagar 14.15 – 16.00 i Björklinge församlingshem.
Förutom ordinarie miniorverksamhet träffas barnen och sjunger i Himlakören.
Barnen hämtas vid skolan 14.00, mellanmål serveras.

Supernovorna åk 4-5

Tisdagar 15.00-17.00 i Björklinge församlingshem.
Förutom ordinarie juniorverksamhet träffas barnen och sjunger i Supernovorna.
Ingen hämtning vid skolan, barnen går själva, mellanmål serveras.

Himlaskutt åk 1-5

Torsdag: 15.00-16.30 i Skuttunge missionshus.
Förutom ordinarie minior-/juniorverksamhet träffas barnen och sjunger i
Himlaskutt.
Barnen hämtas vid skolan 14.50.

Barn som bor i Viksta är varmt välkommna till Björklinge eller Skuttunge.

Veronica Zander

Veronica Zander

Barnverksamhet, Husmor

Caroline Smedberg

Caroline Smedberg

Barnverksamhet, Ansvarig för pastorsexpeditionen och bokningar

Margareta Andersson Brennan

Margareta Andersson Brennan

Musiker/kantor

Magnus Kilvén

Magnus Kilvén

Musikdirektör/organist