Mattsonska fonden

Det finns en stiftelsefond inom Skuttunge församling, till minne av Reinhold Mattsson, som delar ut bidrag ”till barn i hjälpbehövande familjer inom Skuttunge församling med ekonomiska svårigheter”.

Ansökan till fonden

Sker genom kontakt med diakon eller kyrkoherden i församlingen. Ansökan gäller alltid individ eller familj (inte förening eller grupp) och man ska vara bosatt inom Skuttunge församling.

Den enskildes ansökan behandlas under stor sekretess och redovisas vare sig till kyrkoråd eller någon annan myndighet av något slag (socialen, försäkringskassan m.m.).

Bidrag kan användas till klädinköp, glasögon, lägervistelser, resor i vardag eller för rekreation, för att underlätta vardagen eller den akuta ekonomiska situationen.

Bidrag skulle också kunna användas för att betala medlemsavgift/aktivitetsavgift i idrottsförening, fotbollsskor eller annat för att kunna vara med och idrotta.

Välkommen med din ansökan! Fil för nedladdning (öppnas i nytt fönster)