Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst

Högmässa varje söndag klockan 10

Högmässan är församlingens huvudgudstjänst.
Det är en fest, där vi får lyssna, be, lovsjunga och fira nattvard tillsammans.
För barnen finns Söndagsklubben!
Efteråt fortsätter gemenskapen vid kyrkfikat.

Veckomässa varje tisdag kl 19

Det är en stilla mässa, där vi firar nattvard tillsammans, sjunger lovsånger och får möjlighet att ta emot personlig förbön.
Efteråt fortsätter gemenskapen vid fikabordet.
Första tisdagen i månaden är det Taizé-tema.

 

Barn och ungdom

Familjegudstjänst firas en gång per termin. På vårterminen är det även bibelutdelning för 6-åringar.
Högmässan på första söndagen i advent är en gudstjänst där vi speciellt satsar på att mötas över generationerna.

En söndagskväll i månaden är det God Time.
En gudstjänst med fokus på predikan, lovsång och bön.