Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vad vi vill

Svenska kyrkan i Björkekärr vill vara en församling med ett rikt böneliv och andefyllda gudstjänster med tillbedjan och lovsång. Samtidigt med en låg tröskel så att fler kan hitta in i församlingsgemenskapen.

Jesus sade: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Johannesevangeliet 15:5

Jesus sade: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.Som församling och enskilda kristna vill vi vara ett vittnesbörd om att "Guds tjänst pågår". Detta gäller all verksamhet i församlingen, såväl diakonins möte med hjälpsökande som i undervisning för alla åldrar, men också i allt som rör den enskildes liv och vardag.