Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hemgrupper

Om den lilla gruppens stora möjligheter.

I Björkekärrs församling vill vi verka för att vi alla ska lära känna Gud alltmer i en god gemenskap och nära relationer. Den lilla gruppens gemenskap är oerhört viktig. Därför har vi hemgrupper som träffas regelbundet var eller varannan vecka hemma hos varandra eller i kyrkan. Man fikar, samtalar, läser Bibeln eller någon annan bok och ber tillsammans.

En hemgrupp är en plats där man får

- lära känna människor och Gud allt djupare

- utbyta tankar om livet, om tvivel och tro

- växa i tro både vad det gäller kunskap och erfarenhet

- dela livet, både glädje och bekymmer

- be med och för varandra

- fylla på kraft och inspiration i sitt liv

Alla är välkomna att dela en sådan gemenskap.

Om du är intresserad, så kontakta Ragnar Olinder.

Ragnar Olinder

Ragnar Olinder

Björkekärrs församling

Församlingsherde