Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Här anmäler du dig

Senast den 22 oktober

Personuppgiftslagen GDPR

I samband med anmälan till konfirmandgrupp i Örgryte pastorat, registreras de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera gruppen tiden fram till konfirmationen. Mer info: www.svenskakyrkan.se/orgryte-pastorat/gdpr