Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gospelkören Inspirit

Inspirit är en församlingskör bestående av kvinnor och män i olika åldrar med varierande musikalisk erfarenhet. Kören sjunger regelbundet i söndagens högmässor och någon gång per termin har vi även en egen musikgudstjänst.

Att sjunga Gospel innebär mycket!
Man får t.ex. lära känna en svängig, medryckande och berörande form av musik med ett glatt budskap (gospel betyder glatt budskap - evangelium)
Tillsammans ges också möjligheten att lära känna den kristna tron. 

Kören övar på onsdagar kl 19.00-21.00
Ledare för kören är Jan Jidsten.