Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkans Fritids

Vi erbjuder ett kristet barnomsorgsalternativ i kyrkans regi för barn i årskurs 0-3.

Vi vill 
  • arbeta för en god sammanhållning i barngruppen och se varje individ
  • dela med oss av vår tro i ord men framför allt i handling
  • finnas till för hela familjen
  • vara en länk till den övriga verksamheten i kyrkan
  • arbeta med att stärka barnens självförtroende och samhörighet i gruppen
  • medverka till att barnen utvecklar en positiv livssyn och respekt för sina medmänniskor
”Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”
(Skollagen kap 14 § 2)

 

Kyrkans Fritids drivs med kommunala medel och har en kristen profil, vilket bland annat innebär att vi ber bordsbön och erbjuder medverkan i familjegudstjänster.

Vad tycker

 Barnen
”Det är skönt att byta lokaler efter skolan.”
”Det är roligt att leka och pyssla.”
”Man gör så många olika saker.”
”De satsar mycket på att vi ska ha det bra.”

Föräldrarna
”Det är en fantastisk verksamhet som har berikat våra döttrar såväl i den pedagogiska som sociala utvecklingen.”
”Jättefin personal som längtar efter att ta emot barnen.”
”När tillfälle ges finns det resurser till roliga och spontana överraskningar.”
”Vi hade tidigare erfarenhet av kyrkans barnverksamhet som vi var nöjda med.”
”Verksamheten genomsyras av värme och trygghet.”

Kyrkans Fritids har 25 platser, 3 anställda samt extra vuxenresurser,
till exempel volontärer och praktikanter.
Vi har samma barnomsorgstaxa och regler som kommunala fritidshem.

Vi har öppet vardagar
kl. 13.15 - 17.30.

Under en vanlig vecka erbjuder vi fri lek, skapande gruppaktiviteter, mellanmål och mycket annat kul.

På lovdagar har vi öppet 8.00-17.00.
Då serveras lunch och mellanmål.
Vi kan erbjuda ändamålsenliga lokaler, engagerad och utbildad
personal.


Är du nyfiken så kom och hälsa på!