Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Grattis till ert barn!

 

Dopets betydelse
Dopet är en gåva från Gud till oss människor.
Vi får höra ihop med honom.
Genom dopet blir vi medlemmar i kyrkan och ingår på så sätt i en större gemenskap:
med Gud, församlingen och kyrkan i världen.
Dopet är en inbjudan att leva sitt liv i församlingens kristna gemenskap.
Senare i livet får ditt barn möjlighet att bekräfta sitt dop och lära sig mer om kyrkans tro och liv genom konfirmationsundervisningen.

Faddrar
Ni har möjlighet att välja faddrar till ert barn. Det kan vara släktingar eller goda vänner som själva är döpta. De tar genom fadderskapet på sig ett särskilt ansvar genom att vara goda förebilder och att be för barnet.

Jesus sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Markusevangeliet 10:14

Kyrkotillhörighet - två sätt
Man blir medlem i kyrkan genom dopet eller genom att ni som föräldrar anmäler medlemskap till pastorsexpeditionen. (Om man väljer det senare får barnet ta ställning till att döpas före 18-årsdagen).

Praktisk information
Ni bokar doptid genom att ringa till vår pastorsexpedition
på telefonnummer 031-731 80 40 eller maila på orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
I Björkekärrs församling har vi dop i första hand på söndagar i samband med gudstjänsten kl 10.
Vi kan också erbjuda en separat dopgudstjänst kl 13.30 på söndagar eller i någon av våra familjegudstjänster (vissa söndagar kl 15).

När ni bokat dopdatum och präst kommer prästen att ringa er och bestämma tid för ett dopsamtal i hemmet eller i kyrkan utefter vad ni önskar.
Då går ni tillsammans igenom dopet, hur man gör och varför, och ni har möjlighet att ställa frågor om det ni undrar över. Ni får gärna vara med och välja psalmer/sånger till dopet.
Det är möjligt att hyra församlingshemmet för dopkaffe om ni så önskar. 

Ni kommer inbjudas till en dopfest cirka 6-12 månader efter dopet. Vid det tillfället får man bland annat hämta hem den dopduva som under själva dopet hängs upp i ett dopträd inne i kyrksalen.