Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tacksägelsedagen

Välkommen på skördemässa! Söndagen den 14 oktober kl.11 i Bergakyrkan. Efter gudstjänsten säljer vi utsmyckningen.

Tacksägelsedagen infaller i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för livet, skörden och det som jorden ger oss. På denna dag smyckas kyrkan med frukt och grönt. Detta säljs efter gudstjänsten till förmån för behövande. Temat för gudstjänsten är "Lovsång". Tacksamhet och lovsång hör ihop!

Efter gudstjänsten serveras soppa i Bergasalen. För frukter, grönsaker och soppa lägger man en frivillig gåva till Världens barn.