Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Någon att prata med

Ibland händer det saker i en människas liv som vi behöver hjälp att bearbeta.

Det kan handla om relationer i familjen, på arbetet eller i vänskapskretsen. Det kan vara arbetslöshet, sjukdom, barnlöshet, ensamhet, eller olika slags förluster. Det kan vara både smått och stort, som gör att vi skulle må bra av att få prata med någon utomstående. Då kan du vända dig till församlingens diakon eller präster. Vi har tystnadsplikt och för inte journal.
Om du inte har möjlighet att ta dig till Bergagården, gör vi hembesök.

 

Gunilla Gottsäter, diakon
Telefon: 046-440 41 55                                                                                                  E-post: gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se

Anna Kristiansson, präst
Telefon: 046-440 41 53                                                                                              E-post: anna.kristiansson@svenskakyrkan.se