Bibelsamtal

Start Tisdag den 29 mars kl 18-19

Vi startar en ny bibelsamtalsgrupp 29 mars kl 18-19 därefter ses vi tisdagar udda veckor!
Vi kommer använda den gamla kristna
metoden Lectio Divina – ett sätt att
läsa bibeln.
Lectio betyder läsning och Divina
betyder gudomlig eller given av Gud.
Denna form av bibelläsning har vuxit
fram i de kristna klostren.
I Lectio Divina närmar vi oss bibelordet
med en bedjande och lyssnande hållning.
Det handlar mer om att låta Guds ord
förklara mitt liv, än att jag ska söka
förklaringar i bibeln.
I Lectio Divina tar vi fasta på denna
hållning inför bibelordet: ”Vad har Gud
att säga mig idag?

Här följer en enkel modell för Lectio Divina som du kan använda på egen hand.
Lectio Divina följer fyra steg:


• Lectio vilket betyder läsning. I läsningen söker vi och ställer oss frågan: Vad vill
Gud mig?
• Meditatio vilket betyder meditation. Med blicken fäst på Jesus mediterar vi över
frågan: Hur handlar detta om mitt eget liv?
• Oratio vilket betyder bön. I bönen samtalar vi med treenige Gud utifrån frågan:
Vad behöver jag för att kunna ge mitt svar på Guds tilltal till mig?
• Contemplatio vilket betyder kontemplation. I kontemplationen stannar vi upp
och ”är” inför Gud.

De här fyra stegen ska inte ses som fyra separata delar, utan mer som att de flätar
i varandra som en helhet.

Anmäl ditt intresse till