Foto: Peter Norbergh

Månadens psalm

Under året lyfter vi fram några psalmer lite extra i våra gudstjänster. Känner du igen dem?

Månadens psalm 2020

Januari 292 b
Februari 279 a
Mars 877
April 359
Maj 292 a
Juni 833
Juli 522
Augusti 523
September 946
Oktober 917
November 953 
December 862