Kyrkoval 19 september 2021

Vart fjärde år hålls kyrkoval i Svenska kyrkan. Förtroendevalda väljs på församlingsnivå, stiftsnivå (Lunds stift) och nationell nivå (kyrkomötet). 

Vill du vet mer om vad det innebär att vara förtroendevald i din församling och kanske själv ställa dig till förfogande kontakta kyrkorådets ordförande eller kyrkofullmäktiges ordförande:

Ulla Steijner 0704-67 22 46 (kyrkorådet)

Lars Arheden 0734-22 22 24 (kyrkofullmäktige)