Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konsert i Bergasalen 19 oktober kl 16.00

Brahms Ein deutsches requiem med Malmö Kammarkör och solister. Dirigent prof Dan-Olof Stenlund

Fri entré, men begränsat antal platser!
Biljetter finns att hämta på expeditionen
(måndag, onsdag, torsdag, fredag kl 9-12,
tisdagar kl 11-13), eller maila
bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Ett Requiem är en dödsmässa.
För många är det ett stycke musik,
som av en eller annan anledning
fastnat i en människas medvetande
som någonting skönt, vackert,
dramatiskt, mäktigt - allt efter vilket
Requiem som fastnat i vederbörandes
medvetande. Vi har sådana storslagna
verk som Giuseppe Verdis Requiem,
ett teatraliskt verk, som sällan lämnar
åhörare oberörda. Vi har Mozarts
Requiem, med den alldeles speciella
tillkomsthistorien, där en mystisk,
maskerad man uppsökte Mozart och
beställde en komposition.
Vi har Gabriel Faurés Requiem, som
är mycket mildare i tonen än någon
av de nyss nämnda, bl.a. därför att
Fauré använt sig av en helt annan typ
av orkester och därmed åstadkommit
den mildare tonen.
Gemensamt för dessa tre mycket olika
Requier är att de är tonsättningar
av texter som ingår i den romersk
katolska kyrkans liturgi, där ”Dies
irae” och skräcken inför döden och
domen lockat många tonsättare till
kraftfulla, inte sällan rent av brutala
tonmålningar för stora ensembler.
Johannes Brahms’ ”Ein deutsches
Requiem” är ett helt annat slags
dödsmässa. Tonsättaren har själv
sammanställt texterna, visserligen
delvis efter förslag av goda vänner
som själva var tonsättare eller
musiker, men med en alldeles speciell
målsättning, fjärran från innehållet
i den romerska liturgin. Skräcken
inför döden och domen är borta.
Istället talar Brahms tröstande om
för mänskligheten, att ”allt kött är
såsom gräs och all dess härlighet
som gräsets blomster; gräset torkar
bort och blomstret faller av. --- Men
Herrens ord förbliver evinnerligen.
Ja, Herrens förlossade skola vända
tillbaka till Sion med jubel --- sorg och
suckan skola fly bort”.
Det är Brahms’ medlidande med
de sörjande och hans egna absoluta
förvissning om en evig salighet som
genomsyrar verket
Här finns den fjärde satsen - ”Huru
ljuvliga äro icke dina boningar, Herre
Sebaot”
Psaltaren 84, verserna 2,3 och 5. I den
sjätte satsen finns Paulus-orden som
talar om att ”Då skall det fullbordas,
som står skrivet: Döden är uppslukad
och seger är vunnen. Du död, var är
din seger? Du död, var är din udd?”
Den avslutande satsen sammanfattar
Ein deutsches Requiem med orden:
”Saliga de döda, som dö i Herren
härefter. Ja, säger Anden, de skola
få vila sig från sitt arbete,ty deras
gärningar följa dem.”
Ein deutsches Requiem (Ett tyskt
Requiem) förekommer oftast som
ett storslaget verk med många
medverkande i körer och orkestrar,
men Brahms har själv svarat
för ”London-versionen”, där verket
har möjlighet att framföras i
sammanhang, där (kyrko-)rummen
eller de vokala- och instrumentala
resurserna inte är så stora.
Det är denna London-version
som nu framförs av Malmö
Kammarkör, solisterna Ann-
Margret Nyberg och Håkan
Vramsmo samt pianisterna
Jolanta och Per Henrik
Johansson. Dirigent är Dan-Olof
Stenlund.