Närbild på en ljusgul genomskinlig julgranskula i en gran. B
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Julens gudstjänster

24 dec - Julafton
11.00 Krubbgudstjänst i Flädie 
kyrka. Julaftonskören, 
Solist Signe Jeppesen

16.00 Julbön på Bergagården
Sång Helena Josefsson


25 dec - Juldagen
7.00 Julotta i Fjelie kyrka
Fjelie byakör medverkar


26 dec - Annandag jul
11.00 Mässa med musik i
Borgeby kyrka. Medlemmar ur Berga 
Gospel sjunger julsånger