EKUMENISK PILGRIMSVANDRING Lördagen den 24 september kl 09.30 - ca 16.00

Lördagen den 24 september kl 09.30 - ca 16.00
anordnas pilgrimsvandring mellan tre kyrkor i
Lomma kommun;
Strandkyrkan, Lomma kyrka och Bergakyrkan i Bjärred.

Start och avslut på Bergagården i Bjärred. (Öresundsvägen 9)
Medtag förmiddagsfika.

Lunch serveras i Lomma byskola. Kostnad 50:-
Anmälan (samt meddela specialkost) senast den 15/9 till:
Lisa Buratti 070-4416742
lisa.buratti@svenskakyrkan.se