EKUMENISK PILGRIMSVANDRING 18 september

Lördagen den 18 september kl 9.30 - ca 16 anordnas pilgrimsvandring mellan kommunens tre kyrkor, Strandkyrkan, Lomma kyrka och Bergakyrkan i Bjärred.
Start i Lomma kyrka, avslut i Strandkyrkan i Lomma.
Lunch serveras i Bergasalen i Bjärred. Kostnad 50:-
Anmälan (samt meddela specialkost) till:
Anna Kristiansson 046-440 41 53,
anna.kristiansson@svenskakyrkan.se
Gunilla Gottsäter 046-440 41 55
gunilla.gottsater@svenskakyrkan.se