Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Detta händer vecka

9

Detta händer v 9

Måndag 24 februari
8.30 Morgonbön i Bergakyrkan
10-14 Öppet hus på Tallkotten
14-16 Måndagscafé
16-17.30 Snacket på Berga
18.30-20.30 Ungdomsgrupp

Tisdag 25 februari
8.30 Morgonmässa i Bergakyrkan
Präst: Madeleine Körner

Onsdag 26 februari
8.30 Morgonbön i Bergakyrkan
9-12 Öppet hus på Tallkotten
19.00 Askonsdagsmässa i Bergakyrkan
Präst: Amanda Reinholdson

Torsdag 27 februari
8.30 Morgonbön i Bergakyrkan
9.30 Babyrytmik för föräldrar och barn 0-7 månader och kl. 10.45 för föräldrar och barn 7-12 månader. Anmälan behövs.
OBS! INGEN STILLA MÄSSA

Fredag 28 februari
8.30 Morgonbön i Bergakyrkan
9-12 Öppet hus på Tallkotten

Söndag 1 mars
11.00 Mässa i Bergakyrkan
Präst: Amanda Reinholdson
18.00 Minneskonsert för Gunnar Lindgren i Bergakyrkan