Barnkyrka

Sista barnkyrka den 5 juni! Vi startar igen den 4 september!

Vi vill starta barnkyrka i Bjärred
på söndagar!
Vi är pappa Ivar, Dag 6 år, Erwin 4 år
och prästen Rebecka.
Vi tänkte bygga en portal som kan
transportera oss till en annan tid.
Vill ni vara med och hjälpa oss?
Skriv till:
rebecka.hedenjudt@svenskakyrkan.se