Bjärreds församling

Prata med oss

Kontakt

Bjärreds församling Besöks- och postadress: Öresundsvägen 9, 23735 Bjärred Telefon: +46(46)294050 E-post till Bjärreds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Andakt

”… men däremellan kommer fastan”

Så har många av oss kanske sjungit under julhelgerna, för julen varar ju inte ända till påsk. Det är ju mycket som kommer mellan jul och påsk, inte minst i idrottsvärlden. Jag tänker bland annat på olympiska vinterspelen, vasaloppet och andra skidtävlingar, både längd – och utförsåkning.

Även om jag är sportintresserad väljer jag i detta sammanhang i första hand ta fasta på fastan, som i vår tid försummats och nästan tappats bort. Fastetiden kan ju ge möjligheter att under en tid minska på något av det som annars upptar mycket av vår tid och uppmärksamhet, t ex den tid man lägger på TV-tittande, surfande på dator och mobil. Och plötsligt får man tiden för eftertanke och för de andliga värdena i livet, hitta sig själv, och umgås med nära och kära.
Men fastetiden, som har sin förebild i Jesu egen fasta när han vistades i öknen i 40 dagar, handlar också om att avstå från något av vårt överflöd av mat och kläder. Motiveringen i bibeln är inte endast att fastan ska vara en andlig upplevelse. Det handlar även om att avstå något, offra något för att upptäcka medmänniskorna och deras behov. Att ge kläder till den som saknar, mat till den hungrige.

Psalm 826 v 1

Gå med Gud som skyddar dem som älskar.
Gå med Gud som lovar gå bredvid.
Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,
stillar hunger i rätt tid.

Fastan är en mycket speciell tid på kyrkoåret. Vi kastas rakt in i den på Första söndagen i fastan med ”Prövningens stund.” Då läser vi om när Jesus själv prövades och frestades i öknen. Jag tänker att prövningens stund inte är en tidpunkt vi kan lägga in i vår kalender och som sker sen. Prövningens stund är ständigt och jämt – vi prövas och frestas dagligen och stundligen. Det kan vara svårt att bemästra frestelserna, men det handlar inte om vi klarar det eller ej. Nej, det handlar om att vi om och om igen ska försöka stå rakryggade emot. Det kan tyckas vara stora krav, men vi får misslyckas. Gud ger oss en chans till. Det enda han kräver är att vi försöker.

Fastan är ett välkommet inslag i vardagen och ger oss plats åt en stunds eftertanke och vila. Men bekymmer som vi drabbas plötsligt av blir som en mörk skugga på vår livsväg. Oväntade händelser i vår vardag som berör våra innersta tankar och känslor blir också prövningar vi måste ta oss igenom. Kanske upplever vi inte dessa prövningar lika påfrestande och ibland kan det kännas befriande att bara få gråta, ”duscha invärtes”.

Så infinner sig plötsligt Midfastosöndagen mitt i fastetiden. Den kommer som en välkommen vilodag, en glädjens dag i den så kärva fastetiden. Det blir en påminnelse om vårt behov av återhämtning, nödvändig vila och paus. Om vi arbetar utan att ta hänsyn till nödvändigheten av återhämtning går vi till slut sönder. Det har flera av oss erfarenhet av, en erfarenhet att ta tillvara och som manar till eftertanke.

 


Psalm 826 v 2

Gå med Gud som krigar mot det onda.
Gå med Gud som känner väl din strid.
Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,
stillar hunger i rätt tid.

Vi ber

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen

Hans-Ingvar Hansson