Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Andakt

Pingsten – hänryckningens tid – sommar, ett underbart symfoniskt verk

Psalm 754 vers 1
När dagen fylls av fågelsång,
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom
förkunnar Nordens sommar.
Då spelar Skaparen och vi är toner i hans symfoni
av ljud och ljus och färger.


Pingsten, hänryckningens tid, en tid vi förknippar mycket med växtlighet och grönska, en tid som väcker oemotståndlig förtjusning. Det är som om livet tar ett rejält grepp om döden. Inget kan stoppa den grönskande naturen. Inget kan stoppa fåglarnas symfoni.
Ja, att denna tid på året kan liknas vid ett underbart symfoniskt verk kan nog många hålla med om. Men att vi människor skulle
vara en del av den symfonin känns mer främmande. Våra liv är oftast inte så poetiskt fulländade som vi skulle önska. Våra liv är
snarare en obestämbar räcka av spruckna osäkra toner och oftast har vi glömt bort vårt ursprung – Skaparen själv.
Vi är bara här helt enkelt som om vi vore de enda aktörerna i tillvaron med vår och försommar som en vacker kuliss i bakgrunden.
Vi befinner oss i den levande tiden, när naturen har bråttom, när alla växter och djur förbereder sig för föryngring och förökning.
Det sås frön, läggs ägg och föds ungar. Nu går vi mot livet och vi känner en porlande förväntan och längtan inför allt nytt och allt
växande som brister ut. Även den som längtar kan leva i nuet. Nu är tid att gå vidare, att än en gång hitta meningen med livet,
inte låta livet bara ”tuffa på”. Jag tror på att vända blad, att återuppstå och starta om och
liksom naturen låta våra relationer till livet och vår syn på livet förnyas.
Låta oss påverkas av ljuset nu i hänryckningens tid, då det plötsligt växer i alla snår och allt sker utan mänsklig inblandning. Det är förunderligt att tänka på hur vi människor blir lika förvånade varje år när ljuset och sommarens glädje kommer med samma kraft och låter sig inte hejdas. Plötsligt kan barnen i bara en T-shirt och ”springskor” bestiga vinterns oöverstigliga hinder och springet i benen vill nästan aldrig ta slut …

Vi ber med Stefan Edmans ord: Gud, jag vill växa som trädet, djupt förankrad i jordens källsprång, samtidigt vänd mot ljus och himmel. Gud, jag vill växa som trädet med knoppar som öppnas med blommor som doftar ständigt förgrenad till systrar och bröder. Gud, jag vill växa som grenen i dig som är trädet, fylld av din sav, av din kärlek och nåd, av ditt hopp som förnyar. Amen


Psalm 754 vers 4
Guds kärleks makt är frisk och stark
fast år och stunder vänder.
Hans Ande genomsyrar allt,
vi vilar i hans händer.
Då spelar Skaparen och vi blir toner i hans symfoni
av ljus och ljud och färger.


Text och foto: Hans-Ingvar Hansson

Andakterna på den här sidan är skrivna av församlingsmedlemmar, ta kontakt med Anna anna.kristiansson@svenskakyrkan.se om du vill delta med egna tankar och texter.