Bjärreds församling

Prata med oss

Kontakt

Bjärreds församling Besöksadress: Öresundsvägen 9, 23735 Bjärred Telefon: +46(46)294050 E-post till Bjärreds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

ANDAKT

Juletid


JUL 2017

 

Psalm 115: v 3

Du barn av Betlehem, vi ber: Ge våra ögon ljus och rena hjärtat att vi kan med dig bli barn hos Gud.

Nu sjunger änglaskaror Guds lov och vi med dem.

O kom till oss, bli kvar hos oss, Guds Son. Immanuel!

 

Det heliga landet. Sönderslitet av strider, våld och vrede sedan tusentals år. Också i år, 2017. Och ändå – det var här hoppets ljus tändes en gång, hoppet om fred och frihet, hoppet om fred mellan människor och frid i våra egna hjärtan.

                      Jag tänker på detta när jag är i Betlehem och ser ut över Juda berg. Eller då jag sitter på en sten på herdarnas äng. Hur gärna hade jag inte velat vara där, då, och delat herdarnas upprymdhet över änglarnas budskap.

Adventstidens väntan och förväntan är snart slut. Vi tänder ljus och i fönstren glittrar stjärnor och ljusstakar; bibeltexterna, psalmerna och ljusen fyller oss med igenkännandets glädje och en fördjupad känsla av att tillvaron vilar i trygghet. Det levande ljuset är en symbol för vår längtan efter ett liv i närhet och värme. Ljus ställs mot mörker, värme mot kyla, närhet mot utanförskap.

I Joh. 1 läser vi ”Ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. Jesus kallade sig världens ljus. Han uppfyller vårt hopp om helhet och sammanhang. I Betlehem finner vi skärningspunkten mellan himmel och jord, det gudomliga och det mänskliga. Himlen står öppen för den som vill ta emot det sanna ljuset, –” ordet blev kött och tog sin boning bland oss”.  I mötet med barnet kommer Gud oss till mötes på våra jordiska villkor. Gud, oändligt stor och mäktig, omöjlig att beskriva och förstå men också kroppslig och mänsklig som vi.

                      Julnattens dramatik kulminerar i berättelsen om hur herdarna yrvakna får besök av en jublande änglaskara som lämnade budet om att Jesus nu är född och talar om hur de ska finna honom. Barnet i krubban. Gud mitt ibland oss. Född i Betlehem, denna lilla stad varifrån Davids stam kom för längesen. Var det en dröm? En fantasi? Nyfikna och förväntansfulla ger de sig av och fann att det var just så som änglarna sagt.

                      Storögda betraktar de en grotta i berget där djuren brukade sova när det var kallt ute och som blev Marias och Josefs tillfälliga hem. Värmen från djuren och halmen skyddade dem. Här födde Maria sitt barn, sin förstfödde son, Jesus. Djurens krubba blev hans första säng.                    

Ivrigt berättar herdarna vad änglarna sagt för Maria och Josef och för alla som vill lyssna sprider de änglaskarans sång vidare: ”Ära vare Gud i höjden och på jorden frid till människor som han älskar” – Gloria in excelsis Deo. Andlöshet och fullständig harmoni råder i hela skapelsen. Det är en påminnelse om paradiset som finns med oss under hela jultiden som små gläntor i vilka vi kan blicka in och finna tröst. Aldrig känner jag mig närmare Gud än i julnatten.

Hur ska vi nu förstå detta? Vi behöver faktiskt inte förstå. Detta är tillvarons innersta mysterium, bortom all vår förmåga och möjlighet att förstå. Vi får som Maria öppna oss för undret utan att ifrågasätta. Gud mitt ibland oss. Här befrias jag till att vara mig själv och bli stilla i tillbedjan.

Vi ber:

Gud, du som sände Jesus till oss som det levande ljuset, hjälp mig att leva i det ljuset utan oro och ängslan.

Öppna mitt hjärta för julens välsignelse. Må Kristus födas igen som tro i mitt hjärta. Må Kristus födas som hopp i mitt hjärta. Må Kristus födas som kärlek i mitt hjärta.

AMEN

 

En välsignad och fröjdefull juletid önskas dig

Birgitta Knutsson