Svenska kyrkans flagga
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Val till kyrkofullmäktige i Bjärnums pastorat

Nomineringsgrupper och kandidater

Nomineringsgrupper

I Bjärnums pastorat finns det sex nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige. De sex grupperna är:

Aktiv församling i Bjärnums pastorat

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Centerpartiet

Kyrkan i Centrum i Vankiva församling, Bjärnums pastorat

Levande församling i Bjärnums pastorat

Sverigedemokraterna

Kandidater 

För att få namnen på vilka kandidater de olika nomneringsgrupperna har på sina listor hänvisar vi till hemsidan www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

Nomineringsgruppernas kandidater och deras program finns också pubilcerade på Bjärnums pastorats facebook-sida: Bjärnums pastorat https://m.facebook.com/bjarnumspastorat