Video

Varje söndags mässa i Erska kyrka filmas för att man skall kunna deltaga även när man inte kan vara på plats. Vi spelar även in en andakt varje vecka samt att vi spelar in de flesta musikgudstjänster och helgmålsböner. Vi publicerar dessa vanligtvis efter ett par timmar efter avslutad gudstjänst.

Gudstjänster

Musikgudstjänster

Andakter